tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức thành công hội nghị triển khai góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại hội trường Công ty trong hai ngày 05/03/2013 và 08/03/2013

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thọ - Trưởng phòng phổ biến - giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và định hướng nội dung, phương thức đóng góp ý kiến cho Dự thảo.

Hội nghị đã nhận được hơn 20 ý kiến đóng góp của CBCNV Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây xung quanh các nội dung của bản Dự thảo về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; chế độ chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

Buổi tọa đàm đã tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây, thông qua việc đóng góp ý kiếncho bản Dự thảo, thể hiện vai trò là những chủ nhân của đất nước; nêu cao ý thức công dân và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội trong các vấn đề có liên quan.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news