tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIÊM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN III

     Hội nghị đã diễn ta vào lúc 14g00 ngày 17/05/2018 tại hội trường Công ty Cổ Phần Bến xe Miền Tây.

     Hội nghị đã tổng kết những việc đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu và phương hướng thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị cũng đã lắng nghe một số đóng góp xây dựng từ những đảng viên để khắc phục những điểm còn tồn tại trong nửa nhiệm kỳ đầu. Đồng thời hội nghị còn biểu dương khen thưởng một số tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

     Một số hình ảnh hội nghị,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news