hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

CUSTOMER SERVICE

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ 30/04, 01/05 NĂM 2022

Căn cứ phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2022 đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được nghỉ 03 ngày từ ngày 09/04/2022 đến hết ngày 11/04/2022 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ hai) và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 được nghỉ 04 ngày từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ ba);

Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng kế hoạch phục vụ, cụ thể như sau:

1. Dự báo lượng hành khách

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dự kiến cao điểm rơi vào ngày 08/4/2022 (Mùng 08 tháng 3 âm lịch), lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 18.000 đến 19.000 khách/ngày và đạt khoảng 80-85% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Thời gian phục vụ hành khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022

- Dịp Giỗ tổ Hùng Vương trong 04 ngày, từ ngày 08/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022 (từ ngày mùng 08 đến hết ngày 11 tháng 3 âm lịch);

- Dịp Lễ 30/4 & 01/5 trong 05 ngày, từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ ba).

3. Phương án bán vé

- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 08/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022 (từ ngày mùng 8 đến hết ngày 11 tháng 3 âm lịch) và dịp Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022), Bến xe Miền Tây bán vé từ 05 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé đến phòng Bán vé Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; liên hệ số điện thoại 028.3751.0524 hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn) của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn thông tin chi tiết

4. Giá vé dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022

- Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022: Qua thống kê hằng năm giá vé các ĐVVT vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường;

- Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022: Qua thống kê các năm dịp Lễ 30/4 & 01/5 các đơn vị kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 02 ngày.

Công tác phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 đảm bảo an ninh trật tự, huy động xe và điều động xe tăng cường khi cần thiết. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của các cơ quan chức năng.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news