hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

CUSTOMER SERVICE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI VÀ NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TỪ NGÀY 01/02/2022 ĐẾN 31/12/2022

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến quý đơn vị vận tải, hộ kinh doanh đang hoạt động tại Công ty và quý khách hàng thuế suất GTGT thu giá dịch vụ tại Công ty giảm từ 10% xuống 8%.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thời gian áp dụng: từ 0 giờ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news