tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

     Vào sáng ngày 30/09, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây công bố quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây kể từ ngày 01/10/2019 thay thế ông Nguyễn Ngọc Thừa nghỉ hưu theo chế độ.

(Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân)

    Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân sinh ngày 01/6/1974, trình độ Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây. Ông Huân có hơn 20 năm công tác trong ngành GTVT và giữ nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây. Đặc biệt trong thời gian là Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý dự án, công ty đã có nhiều công trình, dự án trọng điểm được đưa vào khai thác hiệu quả: Nhà giữ xe hai bánh, Cải tạo các phòng chờ cho hành khách, Cải tạo khu kinh doanh dịch vụ tại mặt tiền, Cải tạo bãi đổ xe khách,  Cải tạo các quầy bán vé…

    Trước đó, đại diện Hội đồng Quản trị Công ty đã trao Quyết định nghỉ hưu cho Ông Nguyễn Ngọc Thừa theo chế độ.

(Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao quyết định nghỉ hưu cho Ông Nguyễn Ngọc Thừa)

 

(Bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO tặng quà cho Ông Nguyễn Ngọc Thừa)

 

(Bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO tặng hoa chúc mừng cho Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân)

 

(Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cùng với Tổng Giám đốc mới)

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news