tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của Covid-19

Thực hiện Văn bản số 3242/SGTVT-VTĐB ngày 17/3/2020 của Sở Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đề nghị Cán bộ công nhân viên và tất cả các Doanh nghiệp vận tải, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động tại Bến xe Miền Tây và hành khách:

1.   Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Covid-19

2.   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi, đến và làm việc tại Bến xe Miền Tây

3.   Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên…thuộc quản lý của đơn vị thực hiện việc đeo khẩu trang tiếp xúc với các khách hàng, đối tác giao dịch.

4.   Đối với lái xe, phục vụ trên xe…của các đơn vị vận tải, các hộ kinh doanh, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động tại Bến xe Miền Tây phải thực hiện đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển hành khách và khi làm việc; đồng thời tổ chức niêm yết thông tin tuyên truyền trên các phương tiện giao thông công cộng nhằm khuyến cáo, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ vận tải kết hợp các biện pháp để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sực khỏe cho bản thân và cộng đồng

-     Từ chối phục vụ đối với các trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 (không đeo khẩu trang; không tuân thủ các khuyến cáo)

5.   Thực hiện tốt việc khai báo y tế điện tử

Một số địa điểm mua khẩu trang y tế.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news