tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

TẬP HUẤN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

Sáng ngày 29/05/2019, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm định Huấn luyện và Tư vấn giải pháp an toàn tổ chức lớp Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 cho Cán bộ, Công nhân viên Công ty.

Tham dự lớp tập huấn có Cô Nguyễn Thụy Thúy An - Báo cáo viên từ Trung tâm Kiểm định Huấn luyện và Tư vấn giải pháp an toàn.

Tại buổi tập huấn Các an toàn - vệ sinh viên được tập huấn kiến thức về chính sách pháp luật lao động, AT-VSLĐ và cách xử lý, giải quyết những tình huống thực tế như té ngã, bị điện giật, bị nhốt trong nhà kho, cách thoát hiểm khi có cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, cách vận hành máy móc, trang phục bảo hộ lao động…

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng trong công tác AT-VSLĐ cho mạng lưới an toàn - vệ sinh viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ tại nơi làm việc.

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news