tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Notification

Thông báo về hoạt động vận tải trong thời gian dịch Covid 19 (ngày 22/04/2020)

Căn cứ thông báo số 4774/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19. Theo đó, tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 0g ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thông báo đến các đơn vị vận tải, hành khách biết để nắm thông tin.

Trân trọng.

Chi tiết thông báo.

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news