hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến An Hữu (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 5h, 7h35, 10h05, 12h35, 15h05, 17h35
Destination:
: 63,818
7
Hợp tác xã vận tải thủy bộ 2/9 Cái Bè 1200191593
Departure: 6h20, 8h50, 11h20, 13h50, 16h20, 18h
Destination:
: 65,000
7
Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 1200441638
Departure: (Hoạt động chung biểu đồ với HTX Cái Bè)
Destination:
: 65,000
7
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến An Hữu (Tiền Giang) : 123 KM