hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến An Lão (Bình Định)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
CTY TNHH VTHK DŨNG LỆ 0984 874 301
Departure: 12:05, 17:05
Destination: 12:05, 17:05
: 500,000
9
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 15:05, 16:05
Destination: 15:05, 16:05
: 540,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến An Lão (Bình Định) : 800 KM