tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến An Nhơn (Bình Định)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN PHÚC 0
Departure:
Destination:
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến An Nhơn (Bình Định) : 720 KM