hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến An Nhơn (Bình Định)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
HTX Xe Khách Liên Tỉnh và Du Lịch Đông Bắc 0301384582
Departure: 15:30
Destination: 15:30
: 363,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến An Nhơn (Bình Định) : 720 KM