hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ba Tri (Bến Tre)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265
Departure: 6h55, 8h, 9h15, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30
Destination:
: 75,000
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất tỉnh Bến Tre 1300356753
Departure: 6h55, 8h, 9h15, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30
Destination:
: 80,000
Công ty TNHH DV VT ô tô Phúc Thịnh 1301046070
Departure: Hoạt động chung biểu đồ với HTX Thống Nhất BT và HTX VTTB TP Bến Tre
Destination:
: 80,000
Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Bến Tre 1300379782
Departure: Hoạt động chung biểu đồ với HTX Thống Nhất BT và Công ty CP Bến Tre
Destination:
: 90,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ba Tri (Bến Tre) : 126 KM