hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Bù Đăng (Bình Phước)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Công 3800234323
Departure: 5h30, 7h30, 9h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Destination:
: 140,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Bù Đăng (Bình Phước) : 185 KM