hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Cà Mau (Cà Mau)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hảo 1900262465-001
Departure: 7h, 9h30, 10h30, 12h, 17h, 19h, 20h, 21h
Destination:
: 310,000
: 190,000
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 7h10, 7h40, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h15, 13h45,14h30, 14h45, 15h15, 15h30, 19h30, 20h30, 20h45, 21h30, 21h45, 22h15, 22h30, 22h45, 23h00,23h30, 23h45, 24h
Destination:
: 230,000
: 210,000
Doanh nghiệp tư nhân Vận chuyển Quốc Việt 0311093293
Departure: 0h30, 8h55, 13h, 21h
Destination:
: 180,000
: 160,000
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Tuấn Hưng 2000443566
Departure: 7h, 8h, 13h30, 15h, 18h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30,
Destination:
: 310,000
: 190,000
Công ty TNHH VT TM Giáp & Diệp 2000481829
Departure: 12h05, 16h30, 22h35
Destination:
: 310,000
: 190,000
HTX VTTB VẠN THÀNH 0947426542
Departure: 17:20, 18:20, 20:00, 20:10
Destination: 17:20, 18:20, 20:00, 20:10
: 290,000
: 190,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Cà Mau (Cà Mau) : 347 KM