hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Cái Bè (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 5h30, 8h, 10h30, 13h, 15h30
Destination:
: 58,909
7
Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 1200441638
Departure: Hoạt động chung biểu đồ với HTX Cái Bè
Destination:
: 60,000
7
Hợp tác xã vận tải thủy bộ 2/9 Cái Bè 1200191593
Departure: 10:00
Destination:
: 60,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Cái Bè (Tiền Giang) : 108 KM