hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Cai Lậy (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 028 38555834
Departure: 8h25, 10h55, 13h25, 15h55 và tài ngoài giờ 19h20
Destination:
: 49,000
7
Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 1200441638
Departure: Hoạt động chung biểu đồ với HTX Cai Lậy
Destination:
: 50,000
7
Hợp tác xã vận tải thủy bộ Thị xã Cai Lậy 1200338084
Departure: 6h45, 9h15, 11h45, 14h15, 16h45
Destination:
: 50,000
7
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Cai Lậy (Tiền Giang) : 90 KM