hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Cầu Ngang (Trà Vinh)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng 2100189088-011
Departure: 12h, 13h
Destination:
: 150,000
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy 0294 3858687
Departure: 4h30
Destination:
: 160,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Cầu Ngang (Trà Vinh) : 226 KM