hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Châu Thới (Bạc Liêu)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thắng Lợi 1900612381
Departure: 6h00, 20h00
Destination:
: 230,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Châu Thới (Bạc Liêu) : 280 KM