tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Chư Sê (Gia Lai)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH MTV Lưu Thu Gia Lai 0986452452
Departure: 16h30 ( các ngày 01 - 26 âm lịch)
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Chư Sê (Gia Lai) : 580 KM