hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đại Ngãi (Sóc Trăng)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 6h30
Destination:
: 130,000
Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên 0300993856
Departure: 6h, 7h, 9h, 11h, 19h
Destination:
: 180,000
: 160,000
17
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đại Ngãi (Sóc Trăng) : 250 KM