hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đăk Lăk (Đăk Lắk)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH VT & QL Bến xe Quảng Phú 6000513852
Departure: 10h, 17h30
Destination:
: 270,000
: 450,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đăk Lăk (Đăk Lắk) : 400 KM