tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đắk Song (ĐẮK NÔNG)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
HTX DV VT & DL NGHĨA BÌNH 02613556879 - 0905311975
Departure: 18:00
Destination: 09:00

Bến xe Đắk Song - Đường HCM - QL14 C - ĐT 681 - Đường HCM - QL13 - QL1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây

Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - QL1 - QL13 - Đường HCM - ĐT 681 - QL14 C - Đường HCM - Bến xe Đắk Song

Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đắk Song (ĐẮK NÔNG) : 250 KM