hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đồng Tâm (Cà Mau)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH Thắng Lệ Hoa 0305263155
Departure: 09:00, 12:00, 21:00
Destination: 09:00, 12:00, 21:00
: 200,000
: 170,000
09
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 07:00, 08:00, 20:30, 22:00
Destination: 07:00, 08:00, 20:30, 22:00
: 230,000
6
Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ du lịch Quách Long 2000483671
Departure: 06:00, 20:00
Destination: 06:00, 20:00
: 210,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đồng Tâm (Cà Mau) : 350 KM