hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đức Linh (Bình Thuận)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265
Departure: 4h, 6h
Destination:
: 85,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đức Linh (Bình Thuận) : 160 KM