tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Đức Long (Gia Lai)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH MTV Bảy Lang Công ty TNHH MTV Bảy Lang
Departure: 17h30
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Đức Long (Gia Lai) : 600 KM