tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ea Kar (Đăk Lắk)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
HTX Xe Khách Liên Tỉnh và Du Lịch Đông Bắc 0301384582
Departure: 18h45
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ea Kar (Đăk Lắk) : 450 KM