hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ea Súp (Đăk Lắk)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp Tác Xã Vận Tải Hàng Hóa và Hành Khách Cư Mil 6000236528
Departure: 18h30 các ngày dương lịch trong tháng
Destination:
: 320,000
: 250,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ea Súp (Đăk Lắk) : 430 KM