hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Giang Thành (Kiên Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch Tuấn Nga 0949 710099
Departure: 08h00, 09h00, 21h30
Destination: 08h00, 09h00, 21h30
: 180,000
: 180,000
17
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Giang Thành (Kiên Giang) : 320 KM