hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Giồng Trôm (Bến Tre)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại Hoàng Khải 1300919808
Departure: 7h10, 9h30, 11h10, 13h10, 15h10, 17h10, 19h10
Destination:
: 105,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Giồng Trôm (Bến Tre) : 104 KM