hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Hà Tiên (Kiên Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải du lịch và dịch vụ Châu Hà 0305601083
Departure: 8h30(hàng ngày) 19h45, 20h45 (cách ngày)
Destination:
: 190,000
Công ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines 0305308215
Departure: 6h, 7h30, 8h15, 10h15, 11h15, 12h15, 13h30, 15h30, 17h30, 19h45, 20h15, 21h, 21h30, 21h45, 22h, 23h , 23h45.
Destination:
: 290,000
: 240,000
14
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch Tuấn Nga 0949 710099
Departure: 6h30, 7h, 8h00, 9h00, 9h30, 10h, 11h,11h30, 12h00, 12h30, 13h, 14h30, 16h30, 19h, 19h30, 20h30, 21h20, 22h30, 22h50, 23h10 và 23h30
Destination:
: 360,000
: 210,000
17
Chi nhánh Kiên Giang - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 0297 3777065
Departure: 7h15, 8h45, 9h45, 18h, 18h45, 19h15
Destination:
: 240,000
: 205,000
32
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Hà Tiên (Kiên Giang) : 338 KM