hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Kế Sách (Sóc Trăng)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 7h
Destination:
: 145,000
Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên 0300993856
Departure: 15h
Destination:
: 190,000
: 170,000
17
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Kế Sách (Sóc Trăng) : 238 KM