hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Kiến Xương (Thái Bình)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Kiến Xương (Thái Bình) : 1600 KM