tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Kiến Xương (Thái Bình)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH An Bình 0363512604
Departure: 7h
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Kiến Xương (Thái Bình) : 1600 KM