hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Long Phú (Sóc Trăng)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Chi nhánh Sóc Trăng - Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 02993769957
Departure: 14h30
Destination:
: 175,000
32
Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên 0300993856
Departure: 10h, 16h
Destination:
: 180,000
: 160,000
17
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Long Phú (Sóc Trăng) : 248 KM