hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Long Xuyên (An Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng 0296 3854730
Departure: 9h40 (chạy cách ngày)
Destination:
: 100,000
9
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường (AG) 1600626471
Departure: 9h, 12h
Destination:
: 170,000
7
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 3h15, 5h15, 6h15, 6h45, 7h15, 7h45, 8h15, 8h30, 8h45, 9h15, 9h30, 9h45, 10h15, 10h50, 11h15, 11h30, 11h50, 12h15, 12h30, 12h45, 13h15, 13h30, 13h50, 14h15, 14h30, 14h50, 15h15, 15h30, 15h50, 16h15, 16h30, 16h50, 17h15, 17h45, 18h15, 18h30, 18h45, 19h15, 19h30, 19h45, 20h10, 20h20, 20h45, 21h15, 21h30, 21h45, 22h, 22h15, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45
Destination:
: 195,000
: 170,000
5
Công ty trách nhiệm hữu hạn Huệ Nghĩa 1600609444
Departure: 20:30
Destination:
: 190,000
: 170,000
8
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Long Xuyên (An Giang) : 195 KM