hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Mỏ Cày (Bến Tre)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 5h40, 6h40, 7h30, 8h30, 15h, 16h30, 18h (tài 15h và 16h30 hoạt động cách ngày)
Destination:
: 73,000
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất tỉnh Bến Tre 1300356753
Departure: 9h45, 11h, 12h15, 13h30, 15h, 16h30
Destination:
: 75,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Mỏ Cày (Bến Tre) : 103 KM