hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Mỹ Tho (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 1200441638
Departure: 6h30, 8h30, 10h30,12h30, 14h30, 16h30
Destination:
: 47,000
7
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 5h50, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h
Destination:
: 44,000
7
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Mỹ Tho (Tiền Giang) : 72 KM