tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ngọc Hồi (KonTum)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH Việt Tân Phát 02835119999
Departure: 16h
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ngọc Hồi (KonTum) : 670 KM