hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ninh Sơn (Ninh Thuận)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
CÔNG TY TNHH TM VÀ VT AN ANH QUÊ HƯƠNG 0869 777 778
Departure:
Destination:
: 380,000
: 200,000
8

Bến xe Miền Tây - Bến xe Ninh Sơn

Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ninh Sơn (Ninh Thuận) : 379 KM