tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ninh Thuận (Ninh Thuận)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure:
Destination:
CÔNG TY TNHH TM VÀ VT AN ANH QUÊ HƯƠNG 0869 777 778
Departure:
Destination:
8

Bến xe Miền Tây - Bến xe Ninh Thuận

Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ninh Thuận (Ninh Thuận) : 385 KM