hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Ô Môn (Cần Thơ)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Chi nhánh Quận Thốt Nốt Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Văn Lang 0302632365-001
Departure: 6h, 7h, 9h, 11h, 12h30,14h30, 15h30, 17h
Destination:
: 155,000
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ba Châu 0309309555
Departure: 6h, 7h, 9h, 11h, 12h30,14h30, 15h30,17h
Destination:
: 150,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Ô Môn (Cần Thơ) : 222 KM