hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phú Mỹ (An Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thảo 1600671643
Departure: 11:00, 12:00, 15:00
Destination: 11:00, 12:00, 15:00
: 180,000
: 156,000
12
Hợp tác xã vận tải du lịch và dịch vụ Châu Hà 0305601083
Departure: 09:30
Destination: 09:30
: 95,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phú Mỹ (An Giang) : 250 KM