hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phú Phong (Bình Định)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
CTY TNHH TM-DV-XD HOA CHÂU 19007373
Departure: 18:00
Destination: 18:00
: 400,000
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 14:00, 15:00
Destination: 14:00, 15:00
: 400,000
: 550,000
9
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phú Phong (Bình Định) : 750 KM