tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phú Yên (Phú Yên)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phú Yên (Phú Yên) : 740 KM