tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phú Yên (Phú Yên)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Doanh nghiệp tư nhân Cô Hai 0909060236
Departure: 16h
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phú Yên (Phú Yên) : 740 KM