hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phú Yên (Phú Yên)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phú Yên (Phú Yên) : 740 KM