hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phước Long (Bình Phước) (Bình Phước)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Công 3800234323
Departure: 04:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:30, 16:30
Destination: 04:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:30, 16:30
: 120,000
12
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phước Long (Bình Phước) (Bình Phước) : 185 KM