tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phước Long (Bạc Liêu)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phước Long (Bạc Liêu) : 320 KM