hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Phước Long (Bạc Liêu)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Phước Long (Bạc Liêu) : 320 KM