tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 02553820820
Departure: 14:30
Destination: 14:30
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI) : 860 KM