hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Quy Nhơn (Bình Định)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 16:05, 16:35, 18:35, 19:35, 20:35
Destination: 16:05, 16:35, 18:35, 19:35, 20:35
: 390,000
: 285,000
6
CTY TNHH DVVT HOÀNG DŨNG 02563 822 310
Departure: 18:05, 19:05
Destination: 18:05, 19:05
: 450,000
: 290,000
09
HTX Xe Khách Liên Tỉnh và Du Lịch Đông Bắc 0301384582
Departure: 17:05, 17:35, 18:05, 18:30, 19:05
Destination: 17:05, 17:35, 18:05, 18:30
: 620,000
: 350,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Quy Nhơn (Bình Định) : 690 KM