hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tam Nông (Đồng Tháp)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 12h, 14h, 16h
Destination:
: 100,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tam Nông (Đồng Tháp) : 196 KM