hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tân Hiệp (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069
Departure: 15h
Destination:
: 34,364
7
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tân Hiệp (Tiền Giang) : 65 KM