hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tân Hồng (Đồng Tháp)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường (tỉnh Đồng Tháp) 1400437910
Departure: 12h, 14h, 16h
Destination:
: 150,000
: 110,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tân Hồng (Đồng Tháp) : 231 KM